เปิดจำหน่าย 21 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น. / Ticket will go on sale 21 October 2023 12PM GMT+7)

<THE PACT> 2023 ONE PACT FANCON TOUR IN THAILAND : Pre Debut Tour
►กำหนดการแสดง: วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น.
►สถานที่: SHOW DC, Ultra Arena Hall
►ราคาบัตร : 6000, 5000, 4000 and 3000 THB
►กำหนดการเปิดจำหน่าย: วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
►ช่องทางการจำหน่าย: https://www.ganadaent.com/ 


<THE PACT> 2023 ONE PACT FANCON TOUR IN THAILAND : Pre Debut Tour
►Date :2023.11.12 (SUN) 18:00
►VENUE: SHOW DC, Ultra Arena Hall
►Ticket Price : 6000, 5000, 4000 and 3000 THB
►Ticket Open: 21 October (SAT) , 12:00 (ICT)
►Sale channel: https://www.ganadaent.com/