เปิดจำหน่าย 31 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น. / Ticket will go on sale 31 July 2022 10am (GMT+7)

2022 WEi World Tour: "First Love" in Bangkok
วันเวลา : วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 17:00 น.
สถานที่ : อัลตร้า อารีน่า ฮอลล์ โชว์ดีซี ชั้น 6
ราคา : 6,500 / 5,500 / 4,500 / 3,500
จำหน่ายบัตร : วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2565 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป www.ganadaent.com 

2022 WEi World Tour: "First Love" in Bangkok
Date : Sunday 4 September, 2022, 5PM
Place : Ultra Arena, 6 fl. SHOW DC
Price : 6,500 / 5,500 / 4,500 / 3,500
Ticket Available : Sunday 31st JULY 2022 at 10AM onwards www.ganadaent.com