เปิดจำหน่าย 7 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. / Ticket will go on sale 7 April 2024 12.00PM GMT+7)

2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM] IN THAILAND
►กำหนดการแสดง: วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น.
►สถานที่: Ultra Arena, Bravo BKK
►ราคาบัตร : 5900 / 4900 / 3900 และ 2900 THB
►กำหนดการเปิดจำหน่าย: วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น เป็นต้นไป
►ช่องทางการจำหน่าย: https://ganadaent.com/ 

2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM] IN THAILAND
►Date : Sunday 26 May 2024 at 6.00 PM
►VENUE: Ultra Arena, Bravo BKK
►Ticket Prices : 5900 / 4900 / 3900 and 2900 THB
►Ticket Open: Sunday 7th April 2024 12.00 PM
►Sale channel: https://ganadaent.com/